Tribunal във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Tribunal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tribun|al <pl tribunaux> [tʀibynal, o] NOUN m

Phrases:

Преводи за Tribunal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
court of honour MILIT, LAW

Tribunal в PONS речника

Преводи за Tribunal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tribunal <-aux> [tʀibynal, o] NOUN m

1. tribunal (juridiction):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Tribunal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Tribunal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Tribunal Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文