Royaume-Uni във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Royaume-Uni в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за Royaume-Uni в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: United Kingdom, United Kingdom

Вижте също: United Kingdom, United Kingdom

Индивидуални преводни двойки

Royaume-Uni в PONS речника

Преводи за Royaume-Uni в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за Royaume-Uni в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文