Може би имате предвид:

Rompuy във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Rompuy в Френски»Английски речника

Вижте също: corrompre

rompu → rompre

III.rompu (rompue) [ʀɔ̃py] ADJ (fatigué)

Вижте също: rompre

1. rompre (faire cesser):

3. rompre (se séparer):

1. rompre (faire cesser):

3. rompre (se séparer):

1. tromper (duper):

2. tromper (faire des infidélités à):

1. tromper (mentalement):

2. tromper (concrètement):

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] NOUN mf

4. trompe ARCHIT:

trompe-l'œil <pl trompe-l'œil> [tʀɔ̃plœj] NOUN m

prompt (prompte) [pʀɔ̃, pʀɔ̃t] ADJ

Rompuy в PONS речника

Преводи за Rompuy в Френски»Английски речника

Вижте също: rompre

prompt(e) [pʀɔ̃(pt), pʀɔ̃(p)t] ADJ

trompe-l'œil [tʀɔ̃plœj] NOUN m inv ART

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文