République във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за République в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: Cinquième République, cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] ADJ NOUN mf

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] NOUN f ECOLE

Индивидуални преводни двойки

Преводи за République в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

République в PONS речника

Преводи за République в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за République в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

République Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文