Peter във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Peter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

péter refl (se casser) slang:

to bust inf
to get pissed Brit slang
to get stoned Am slang
to get high inf
to be pissed Brit
to be pissed Brit
to be high inf
Индивидуални преводни двойки
to lose it inf

Преводи за Peter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Peter в PONS речника

Преводи за Peter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Peter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Peter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文