Madame във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Madame в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

madame <pl mesdames> [madam, medam] NOUN f

1. madame (titre donné à une inconnue):

cuisse-madame <pl cuisses-madame> [kɥismadam] NOUN f

croque-madame, croquemadame <pl croque-madame, croquemadames> [kʀɔkmadam] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Madame в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
A. N. Other

Madame в PONS речника

Преводи за Madame в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

madame <mesdames> [madam, medam] NOUN f

croque-madame [kʀɔkmadam] NOUN m inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Madame в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Madame Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Yours faithfully Brit, Aus
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文