Liverpool във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Liverpool в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки
natif/-ive m/f de Liverpool

Liverpool в PONS речника

Liverpool Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文