Jeune във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Jeune в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. jeune (non vieux):

3. jeune (nouveau dans son état) avant n:

Преводи за Jeune в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
juvenile BOT, ZOOL

Jeune в PONS речника

Преводи за Jeune в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за Jeune в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Jeune Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文