Jean във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Jean в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

jean-foutre, jeanfoutre [ʒɑ̃futʀ] NOUN m <pl jean-foutre> slang

blue-jean <pl blue-jeans>, bluejean <pl bluejeans> [bludʒin] NOUN m

Saint-Jean <pl Saint-Jean> [sɛ̃ʒɑ̃] NOUN f

Преводи за Jean в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Jean в PONS речника

Преводи за Jean в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

jean-foutre [ʒɑ̃futʀ] NOUN m inv inf

Saint-Jean-Baptiste [sɛ̃ʒɑ̃batist] NOUN m

Saint-Jean [sɛ̃ʒɑ̃] NOUN f sans pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Jean в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Jean Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文