Haute-Technologie в PONS речника

Преводи за Haute-Technologie в Френски»Английски речника

Haute-Technologie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Haute-Technologie Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文