Français във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Français в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Français (Française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] NOUN m (f)

I.français (française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] ADJ

franco-français (franco-française) [fʀɑ̃kofʀɑ̃se, ɛz] ADJ PRESSE or hum

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Français в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Français в PONS речника

Преводи за Français в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Français в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Français Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Français Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文