Dupont във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Dupont в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки

Dupont в PONS речника

Dupont Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Mrs Dupont Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文