DYNAMIQUE във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за DYNAMIQUE в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за DYNAMIQUE в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

DYNAMIQUE в PONS речника

Преводи за DYNAMIQUE в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за DYNAMIQUE в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

DYNAMIQUE Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文