Corail във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Corail в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.cor|ail <pl coraux> [kɔʀaj, o] ADJ inv

II.cor|ail <pl coraux> [kɔʀaj, o] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Corail в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
corail m inv

Corail в PONS речника

Преводи за Corail в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за Corail в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Corail Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文