Chapelle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Chapelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. chapelle REL:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Chapelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Chapelle в PONS речника

Преводи за Chapelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за Chapelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Chapelle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文