Cabinet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Cabinet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. cabinet:

water closet Brit dated
surgery Brit

Вижте също: Cabinet

cabinet-conseil <pl cabinets-conseil> [kabinɛkɔ̃sɛj] NOUN m

Преводи за Cabinet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Cabinet в PONS речника

Преводи за Cabinet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Cabinet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Cabinet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文