Ben във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Ben в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки
ben voyons! inf

Ben в PONS речника

Ben Примери от PONS речника (редакционно проверени)

have you done the job? ― er yes ..., well, no
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文