Bac във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Bac в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

bac blanc ECOLE
sandpit Brit

Вижте също: Baccalauréat, baccalauréat, Bac + 2/3/4/5

Преводи за Bac в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Bac в PONS речника

Преводи за Bac в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Bac в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Bac Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Bac Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文