Anglais във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Anglais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Anglais (Anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] NOUN m (f)

I.anglais (anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz] ADJ

IV.anglais (anglaise) [ɑ̃ɡlɛ, ɛz]

Преводи за Anglais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
the English + v pl

Anglais в PONS речника

Преводи за Anglais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Anglais(e) [ɑ̃glɛ, ɛz] NOUN m(f)

Вижте също: français, français

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Anglais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Anglais Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文