ASSEDIC във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ASSEDIC в Френски»Английски речника

Вижте също: ANPE, ANPE

ASSEDIC в PONS речника

ASSEDIC Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文