50 във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за 50 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за 50 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

50 в PONS речника

Преводи за 50 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за 50 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

50 Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a depth of 50 metres Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文