5% във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за 5% в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за 5% в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5% в PONS речника

Преводи за 5% в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за 5% в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5% Примери от PONS речника (редакционно проверени)

être à 5 km à l'ouest de qc
être à 5 km à l'est de qc
à un intérêt de 5 %
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文