000 във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за 000 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за 000 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
o.i.r.o. £75,000

000 в PONS речника

Преводи за 000 в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за 000 в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

000 Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文