’—‘tu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ’—‘tu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf NOUN mf

Преводи за ’—‘tu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

’—‘tu в PONS речника

Преводи за ’—‘tu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] PRON pers

II.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] NOUN m

tu part passé de taire

Вижте също: taire

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ’—‘tu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

’—‘tu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文