‘vendu’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ‘vendu’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: vendre

1. vendre:

vendre COM, ECON, FIN
to sell (à to)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за ‘vendu’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

‘vendu’ в PONS речника

Преводи за ‘vendu’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: vendre

Преводи за ‘vendu’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文