‘tu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ‘tu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf NOUN mf

Преводи за ‘tu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

‘tu в PONS речника

Преводи за ‘tu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] PRON pers

II.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] NOUN m

tu part passé de taire

Вижте също: taire

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ‘tu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tu viens avec? Belg

‘tu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文