éviter във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за éviter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за éviter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

éviter в PONS речника

Преводи за éviter в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за éviter в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

éviter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

éviter que qn (ne) fasse qc (subj)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文