étouffé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за étouffé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.étouffé (étouffée) [etufe] VERB pp

étouffé → étouffer

II.étouffé (étouffée) [etufe] ADJ

Вижте също: étouffer

I.étouffe-chrétien <pl étouffe-chrétien, étouffe-chrétiens> [etufkʀetjɛ̃] inf ADJ

II.étouffe-chrétien <pl étouffe-chrétien, étouffe-chrétiens> [etufkʀetjɛ̃] inf NOUN m

Преводи за étouffé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

étouffé в PONS речника

Преводи за étouffé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за étouffé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

étouffé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文