éternelle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за éternelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.étern|el (éternelle) [etɛʀnɛl] ADJ

Преводи за éternelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
éternel/-elle
éternel/-elle
éternel/-elle
éternel/-elle

éternelle в PONS речника

Преводи за éternelle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за éternelle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

éternelle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文