étendue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за étendue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.étendu (étendue) [etɑ̃dy] VERB pp

étendu → étendre

II.étendu (étendue) [etɑ̃dy] ADJ

Вижте също: étendre

3. étendre (coucher):

to floor sb Brit inf

3. étendre (coucher):

to floor sb Brit inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за étendue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

étendue в PONS речника

Преводи за étendue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

étendu part passé de étendre

Вижте също: étendre

Преводи за étendue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

étendue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

aller de ... à ... étendue
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文