époque-là във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за époque-là в Английски»Френски речника

2. that (the thing or person observed or mentioned):

and (all) that
et tout ça
that is (to say)…
Индивидуални преводни двойки

époque-là в PONS речника

Преводи за époque-là в Английски»Френски речника

1. in (inside, into):

4. in (during):

à 11 h du matin

8. in (in situation, state, manner of):

à la mode

9. in (concerning):

Вижте също: out, in between

out → out of

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文