émissions във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за émissions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

euro-émission <pl euro-émissions> [øʀoemisjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки
repeat Brit

Преводи за émissions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
close-down RADIO, TV
prog TV, RADIO

émissions в PONS речника

Преводи за émissions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за émissions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

émissions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文