élève във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за élève в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

élevé → élever

II.élevé (élevée) [elve] ADJ (éduqué)

Вижте също: élever

3. élever (se hausser):

3. élever (se hausser):

Вижте също: coton

2. coton:

Преводи за élève в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

élève в PONS речника

Преводи за élève в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.élevé2(e) [el(ə)ve] ADJ (éduqué)

Преводи за élève в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

élève Примери от PONS речника (редакционно проверени)

élève Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文