écologiste във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за écologiste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за écologiste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
green ECOL, POL

écologiste в PONS речника

Преводи за écologiste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за écologiste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

écologiste Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文