écœuré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за écœuré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за écœuré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sicken fig

écœuré в PONS речника

Преводи за écœuré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за écœuré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

écœuré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文