ça във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ça в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. CA FIN written abbr → chiffre d'affaires

2. CA ELEC written abbr → courant alternatif

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ça в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ça в PONS речника

Преводи за ça в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

Вижте също: cela

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ça в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

ça Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文