âne във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за âne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

guide-âne <pl guide-ânes> [ɡidɑn] NOUN m

Индивидуални преводни двойки
dos-d'âne MOTOR, TRANSP

Преводи за âne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

âne в PONS речника

Преводи за âne в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за âne в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

âne Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文