âme във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за âme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cheviller

Индивидуални преводни двойки

Преводи за âme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

âme в PONS речника

Преводи за âme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за âme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

âme Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文