словенски » немски

Преводи за „potem“ в словенски » немски речника (Отидете на немски » словенски )

I . potém ADV

1. potem (pozneje):

2. potem (zaporedje dejanj):

II . potém PARTIKEL

1. potem (posledica):

če ..., potém
wenn ..., dann

III . potém CONJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文