словенски » немски

Преводи за „ljubček“ в словенски » немски речника (Отидете на немски » словенски )

ljúbč|ek <-ka, -ka, -ki> NOUN m

1. ljubček otr. (poljub):

Busserl nt A, deslslre-südd-s fam

2. ljubček (ljubimec):

Geliebte(r) m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文