словенски » английски

Преводи за „sesati“ в словенски » английски речника (Отидете на английски » словенски )

sesá|ti <-m; sesàl> VERB impf trans

2. sesati fig:

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文