английски » словенски

Преводи за „rokah“ в английски » словенски речника (Отидете на словенски » английски )

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文