словенски » английски

Преводи за „brizgálnik“ в словенски » английски речника (Отидете на английски » словенски )

brizgálnik <-a, -a, -i> NOUN m TEH

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文