руски » немски

Преводи за „ансамбль“ в руски » немски речника (Отидете на немски » руски )

анса́мб|ль <-ля> NOUN м

1. анса́мбль МУЗ, ТЕАТ:

2. анса́мбль перен:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文