португалски » немски

Преводи за „rosado“ в португалски » немски речника (Отидете на немски » португалски )

rosado (-a) ADJ

rosado (-a)

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文