полски » английски

Преводи за „wystąpić“ в полски » английски речника (Отидете на английски » полски )

wystąpić

wystąpić perf of występować

Вижте също: występować

występować <perf wystąpić> VERB intr

1. występować (wysuwać się):

2. występować (wylać):

3. występować (zabierać głos):

4. występować (zwrócić się):

6. występować (pokazać się):

7. występować (opuszczać):

8. występować (ukazywać się):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文