немски » френски

Преводи за „gewaschen“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . waschen <wäscht, wusch, gewaschen> [ˈvaʃən] VERB trans refl

2. waschen sl (legalisieren):

blanchir fam

Phrases:

II . waschen <wäscht, wusch, gewaschen> [ˈvaʃən] VERB intr

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文