немски » словенски

Преводи за „nemščina“ в немски » словенски речника (Отидете на словенски » немски )

Може би имате предвид: Nomina

Nomina

Nomina pl von Nomen:

Вижте също: Nomen

Nomen <-s, Nomina[oder -] > NOUN nt LING

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文