Преводи за „immer“ в немски » словенски речника (Отидете на словенски » немски )

немски » словенски
immer wenn ...
immer mal fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文