немски » словенски

alle [ˈalə] ADV

1. alle fam (aufgebraucht):

2. alle (erschöpft):

All <-s, ohne pl > [al] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文